Үйл явдал/үзэсгэлэн

Үйл явдал/үзэсгэлэн

ТҮНШ (1)

Хятадын импорт, экспортын үзэсгэлэн

ТҮНШ (3)

Хайи гольфын тэмцээн

ТҮНШ (4)

Дэлхийн хэрэглээний электроникийн үзэсгэлэн

ТҮНШ (5)

Дэлхийн хэрэглээний электроникийн үзэсгэлэн